Du har sikkert allerede hørt det, og du har sikkert allerede læst en del om de nye features i SharePoint 2019, som blev annonceret på SharePoint konferencen i Las Vegas, USA for godt og vel en uges tid siden.

I denne uge har vi i Pointwork været til European Collaboration Summit, ECS18 for at høre alle detaljerne om SharePoint 2019, blandt andet fra nogle af de samme folk, som præsenterede nyhederne på konferencen i USA.

Jeg vil i dette indlæg give et kort overblik over de største nyhedspunkter vedrørende SharePoint 2019 (med fokus på On-Premises), samt give et indblik i min holdning til den udvikling, der i øjeblikket foregår på SharePoint området.

I skrivende stund, så har SharePoint 2019 kun været tilgængeligt i test udgave for brugere i TAP programmet. Denne test periode forsætter endnu et stykke tid, til henover sommeren 2018 hvor en public beta version frigives. Det forventes at den endelige udgave lanceres omkring september/oktober 2018, men den endelige dato er endnu ikke frigivet.  

SharePoint 2019 er bygget op omkring fundamenterne i SharePoint 2016, og er udelukkende udviklet i Office 365 sammenhæng. Det er efterhånden ikke nogen nyhed, at Microsoft satser på at udvikle til ”cloud first”, og det gælder også for denne version af SharePoint.

 

Nyhederne i SharePoint Server 2019

Så hvad er så nyt i SharePoint Server 2019? For at gøre det lidt mere overskueligt, så kan man dele det op i tre hovedområder: Forretningsområdet, IT-området og Udvikler området.

 

Forretningsområdet

På forretningsområdet er der sket en del på det visuelle udtryk. Den største nyhed i SharePoint Server 2019, er nok at ”modern” Teamsites og Communication sites nu understøttes. Hvis du udelukkende har arbejdet i SharePoint On-Premises, så ved du måske ikke hvad det betyder. Men det er det visuelle udtryk, der anvendes som standard i SharePoint Online i dag, og som  indeholder en markant ændring i brugeroplevelsen.

Microsofts argument for at introducere ”modern” sites er, at brugeroplevelsen On-Premises skal ligne brugeroplevelsen i Office 365, især fordi at hybrid setups bliver mere og mere normale. Overvejer du at opgradere til SharePoint 2019, og vil du stadig ikke gå i Office 365, så bør du nok alligevel overveje hvordan dine brugere i fremtiden skal anvende SharePoint. Selvom oplevelsen ikke helt er den samme, bliver SharePoint brugeroplevelsen mere spiselig for den ikke IT kyndige i SharePoint 2019.

Med introduktionen af modern teamsites, kan jeg så anvende SharePoint Server 2019 med Office 365 grupper? Svaret er nej. Office 365 grupper lever kun i skyen, og er ikke kompatible med SharePoint On-Premises.

Med modern Teamsites og Communication sites er det nu muligt at supportere mobilenheder 100% via responsive design. Det kræver naturligvis at IT infrastrukturen tillader det, men brugeroplevelsen er nu markant bedre, end hvad vi er vant til fra SharePoint standard produktet.

Sammen med ”modern” Teamsite og Communications sites skabelonerne, er flg. Også introduceret:

  • Mulighed for sætte personligt OneDrive op On-Premises.

  • Synkronisering af SharePoint dokumentbiblioteker med OneDrive On-Premises (ligesom det er muligt i Office 365).

  • Understøttelse af formatering af kolonner i SharePoint lister (eksempelvis farve af status kolonner).

  • Bedre understøttelse af PowerApps og Flow.

 

SharePoint 2019 Hybrid

Historien om integration imellem SharePoint On-Premises og SharePoint Online forsætter i 2019 versionen. Det er især på området for søgning at integrationen bliver optimeret, på samme måde som vi så det fra 2013 til 2016.

I Søgning sker der en del i forhold til brugeroplevelsen. Da SharePoint 2019 understøtter ”modern” brugeroplevelsen, betyder det at:

  • Søgeresultat siden nu minder om den fra Office 365 søgeoplevelsen.

  • ”Typeahead” søgning nu understøttes (søgeresultater fremkommer allerede ved indtastning af søgeord)

Der har siden introduktionen af modern pages og sites i Office 365 været en ret stor udfordring med at brugere blev kastet rundt imellem classic views, på On-Premises, og modern views i online. Det bliver der delvist taget hånd om med SharePoint 2019.

Den klassiske bruger oplevelse som vi kender fra 2013 og 2016, er stadig tilgængelig, og den vil stadig være gældende for subsites, ligesom vi kender det fra Office 365. Med SharePoint 2019 er det dog nu muligt, at skabe en sammenlignelig brugeroplevelse, så længe man holder sig til det moderne look.

 

Personligt OneDrive

Opsætning af personligt OneDrive bliver muligt med SharePoint Server 2019. Det betyder samtidigt at synkronisering af dokumentbiblioteker til OneDrive nu også kan foregå On-Premises.

 

Skal jeg stadig kun fokusere på Office 356?

Ja, og nej! Alle taler i dag om Office 365, og de fleste har efterhånden fået øjnene op for fordelene ved at flytte i skyen. Microsoft har også fået øjnene op for hvad kunderne efterspørger. Men der er stadig argumenter for at blive On-Premises, bl.a. fordi der stadig findes SharePoint løsninger, som ikke er skaleret til Office 365, eller som virkelig kræver stram styring i forhold til infrastruktur og kontrol af data. Tendensen er dog stadig, at flere og flere virksomheder flytter deres forretningsdata ud i Office 365, der hvor det giver mening. Det er naturligvis også derfor Microsoft satser så stort på hybride set ups. Et godt råd er, altid at være opdateret på kunden/forretningens behov, og så vurdere regelmæssigt hvorledes de nuværende versioner af SharePoint kan passe ind i den sammenhæng.

 

Skal jeg så opgradere til SharePoint 2019?

Fra et brugersynspunkt, så absolut ja! Du bør virkelig overveje, om det ikke er tid nu, til at opgradere din gamle støvede SharePoint farm til 2019 (når den altså udkommer). Og hvorfor så det? Jo, med den hastige udvikling vi ser i Office 365 (hvor SharePoint stadig udvikles), så bliver distancen imellem brugeroplevelsen i SharePoint On-Premises og Office 365 stadig større og større hvis du i dag anvender 2010, 2013 eller 2016. Hvis du anvender 2007, så bør du i hvert fald se at komme ud af dit mørke IT lokale, eller i hvert fald trække gardinerne fra vinduet, så du kan se hvad der sker ude i den store verden.

Med introduktionen af modern sites og pages, er brugeroplevelsen, selv i SharePoint server, blevet så markant anderledes fra det vi er vandt til, at det kun kan svare sig at overveje en opgradering.

Der er dog lige den med brugertilvænningen. Ja, det nye ”look” har selvfølgelig en pris, hvis dine brugere er vant til at anvende SharePoint On-Premises i dag. Det kræver lige lidt tilvænning at tilpasse sig måden hvorpå moderne sites, lister og menuer fungerer.

Hvis du dog først nu overvejer at hoppe på SharePoint vognen, så er du heldigt stillet: Tingene bliver meget nemmere og intuitive at arbejde med i 2019 versionen.

 

Kommer modern sites, pages og libraries til SharePoint 2016?

Et ofte stillet spørgsmål er, om man med opdateringer til SharePoint 2016 (Service Pack 2) får den moderne brugeroplevelse tilgængelig. Svaret er nej, med SharePoint 2016 SP2 får man kun det nye standard udvikler framework "SPFx" til rådighed.

 

IT-området

En vigtig ting at notere sig, hvis du har SharePoint On-Premises i dag, er supporten på selve produktversionen. Flg. er p.t. gældende:

  • SharePoint 2010: Supporten på SharePoint 2010 udløb oprindeligt 13. oktober, 2015 men supporten er udvidet til 13. oktober 2020 (dog kun sikkerhedsopdateringer!).

  • SharePoint 2013: Supporten på SharePoint 2013 udløb 10. april, 2018 men supporten er udvidet til 11. april 2023 (dog kun sikkerhedsopdateringer!)

Hvis du stadig anvender ovenstående versioner bør du kraftigt overveje at opgradere til 2016 nu, eller overveje at flytte direkte til 2019 inden for den nærmeste fremtid (produktet skal lige være tilgængeligt).

 

Hvordan opgraderes til SharePoint 2019?

Den efterhånden klassiske måde at opgradere til nyere versioner af SharePoint Server forsætter. Således skal du følge den samme opgraderingsproces som før:

 

                SP2010 -> 2013 -> 2016 -> 2019

 

Det anbefales at man allerede nu overvejer at kigge på ”preview” versioner af SharePoint 2019. Mest for at blive komfortabel med de mange nye features.

Ligeledes, som i alle andre opgraderingsscenarier, er det vigtigt at lave en plan for opgraderingen, få ryddet op i data, samt lave test migreringer.

 

Udvikler området

Skræddersyede løsninger til SharePoint har længe været et udskældt område. Jeg tror de fleste efterhånden har brændt fingrene på skræddersyede løsninger i deres SharePoint farme. Ikke mindst i forbindelse med opgradering af SharePoint til nyere versioner. På dette område ændrer tingene sig heldigvis i en bedre retning. Tendensen har på det seneste været præget af, at få fjernet alle skræddersyede løsninger så vidt muligt, så man kunne gøre sin SharePoint farm ”cloud ready”. Det er jo på sin vis fint nok, for så har man da fået ryddet op i skraldebunken, og hvad der efterhånden mindede om det vilde vesten.

Men skræddersyede løsninger i SharePoint forsvinder nok aldrig. Til gengæld bliver mulighederne for at lave løsninger, der kører uafhængigt af selve SharePoint motoren, nu nemmere. Allerede i SharePoint 2013 begyndte vi at se en trend i form af SharePoint apps, der blev afviklet på eksterne websites. Teorien er lidt den samme, vi skal væk fra skræddersyet kode der opererer inden for SharePoint serveren, men i SharePoint 2019 er fokus på eksekvering på klientent maskinen.

På udvikler området sker der en naturlig udvikling i forhold til, at lave egne skræddersyede løsninger til SharePoint. Naturlig, i den forstand at det samme framework (SPFx), som er tilgængelige i Office 365 nu også bliver tilgængelige i SharePoint Server 2019. 

I bund og grund betyder det, at SharePoint Server 2019 nu understøtter:

  • Client side web parts

  • Client side extensions

 

Som udvikler bør du holde øje med hvad der sker på diverse diskussionsfora, for udviklingen går p.t. ret stærkt. Men tænk på, at hvad du kan udvikle til SharePoint Online i Office 365, vil du stort set også kunne udvikle til SharePoint Server 2019.

 

Resourcer

Hvis du vil vide mere om SharePoint 2019, så er herunder nogle brugbare links:

http://bit.ly/sharepoint2019

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-SharePoint-Blog/Welcome-to-SharePoint-Server-2019-a-modern-platform-for-choice/ba-p/194162