Pointwork arbejder kontinuerligt på at være en attraktiv virksomhed, der tiltrækker og fastholder medarbejdere, der er fleksible, ambitiøse og troværdige. Desuden er det vigtigt for os at have en kultur, hvor vi tænker holistisk.

Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø, sundhed, rare forhold mellem kollegerne samt på karriere og familieliv. Vi er opmærksomme på, at medarbejdere er hele mennesker, og vi ønsker at skabe muligheder, der understøtter en god balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Vi opfordrer til, at den enkelte medarbejder tager personligt ansvar for kunder, opgaver og egen udvikling. Som ansat i Pointwork brænder vi for at levere de bedste løsninger i markedet og at nå de mål, der er sat i virksomheden og for os selv, fordi vi er AMBITIØSE.

Desuden hjælper vi kunder og kolleger og gør en ekstra indsats, når det brænder på, og vi tilpasser vores arbejdsdag til hvad, der er behov for, fordi vi er FLEKSIBLE.

I Pointwork overholder vi aftalte deadlines og informerer i god tid, hvis de ikke kan indfries. Vi laver fejl og lærer også af egne og andres fejl, fordi vi er TROVÆRDIGE.

Vi viser, vi tænker HOLISTISK ved, at vi værdsætter kolleger og sørger for at være sociale og dele viden mellem os. Derudover netværker vi og deler faglig viden uden for Pointwork. Vi anerkender, at økonomi er en forudsætning for vores arbejde. Og vi synes, det er vigtigt at have det sjovt.