Intranet og portalløsninger til offentlige virksomheder

Det at etablere et nyt intranet er mere end en teknisk disciplin! - løsninger i dag kræver evnen til at skelne mellem det klassiske nyheds intranet, behovet for samarbejdsrum og specifikke kommunikationsbehov. Hvordan udnyttes den eksisterende Microsoft 365 investering til at opfylde de behov, som stilles til det offentlige Danmark? Læs mere om vores tilbud her på siden.

DANSKERE HAR KONTAKT MED
VORES LØSNINGER

+ 0 mio

MEDARBEJDERE BRUGER EN
POINTWORK LØSNING

+ 0

Virksomheden har opsamlet erfaring & KnowHow i

+ 0 år

KOPPER KAFFE SOM VI HAR DELT

+ 0

INTRANET

LANGE KOMMUNIKATIONSVEJE I DET OFFENTLIGE ER PASSÉ
- EN NY SMART LØSNING HAR VUNDET INDPAS

Ofte er kommunikation og beslutningsprocesser i store “institutioner som for eksempel det offentlige” belastet af lange kommunikationsveje, tunge regler og politikker. De to sidste kan vi desværre ikke hjælpe med - en Pointwork-løsning kan til gengæld sagtens gøre kommunikationsvejen mellem forskellige afdelinger og institutioner nemmere, hurtigere og dermed mere effektiv.

Vores digitale løsninger er ideelle til offentlige, da den fra start overholder reglerne for eks. dokumentationskrav, GDPR og andre compliancemæssige krav. Det offentlige er ofte i skudzonen, når det kommer til overholdelse af regler og lovgivninger. Derfor synes vi det er et argument uden lige, at vores digitale løsninger allerede fra starten af tilgodeser compliance og informationslivs cyklus. Så skal I ikke være nervøse, når I implementerer en Pointwork-løsning.

Intranet fra Pointwork giver jeres virksomhed:

Vi kan levere under SKI 02.06

Pointwork A/S er blevet kvalificeret til SKI 02.06 - Standardsoftware aftale, til indkøb af standardsoftware, support- og vedligeholdsaftaler og ydelser relateret til softwaren, herunder implementering, installation og konfiguration samt undervisning og rådgivning.

Vi er eksperter i Microsoft 365 – Productivitet & Collaboration og vi tager over, når generalisterne giver op!

KOM IGANG

KOM ENKELT FRA START MED DEN RETTE PROCES!

Vil du gerne undgå lange, opslidende intranetprojekter? Så vælg en af vores løsninger fra Pointwork. Hos os er der ikke langt fra tanke til, at I har et værdiskabende og kørende system. Du undgår med andre ord tab af effektivitet med en løsning fra Pointwork, hvilket er ekstremt vigtigt for små virksomheder, hvor der ofte er færre hænder at trække på. Det skal være nemt og effektivt at arbejde online - ikke besværligt, så vælg os til dit næste digitale projekt.

01 Foranalyse

Facilitering og gennemarbejdet analyser, der giver indblik i brugernes behov og ønsker – et effektivt værktøj til at sikre bedre ibrugtagning og udnyttelse af intranettet.

02 Analyse

Analysefasen bidrager til, at projektet o pstartes på de rette forudsætninger, og med en fælles referenceramme. Løsningen er afklaret og gennemskuelig til implementering.

03 Implementering

Med udgangspunkt i output fra analysen implementerer Pointwork IA, opsætning af basic branding samt sider, navigation, nyheder med mere.

04 GO-LIVE

Løsningen klargøres til ibrugtagning, og den officialle ‘handover’ af løsningen gennemføres. I vil nu være klar til Go-Live.

05 Adoption og Træning

Boost adoptionen af den nye intranetløsning, ved et nøje tilrettelagt træningsforløb, og ved hjælp af diverse adoptionsværktøjer. Det bidrager til at højde medarbejdernes effektive, og løfter kvaliteten gennemgående.

01 Foranalyse

Facilitering og gennemarbejdet analyser, der giver indblik i brugernes behov og ønsker – et effektivt værktøj til at sikre bedre ibrugtagning og udnyttelse af intranettet.

02 Analyse

Analysefasen bidrager til, at projektet o pstartes på de rette forudsætninger, og med en fælles referenceramme. Løsningen er afklaret og gennemskuelig til implementering.

03 Implementering

Med udgangspunkt i output fra analysen implementerer Pointwork IA, opsætning af basic branding samt sider, navigation, nyheder med mere.

04 GO-LIVE

Løsningen klargøres til ibrugtagning, og den officialle ‘handover’ af løsningen gennemføres. I vil nu være klar til Go-Live.

05 Adoption og Træning

Boost adoptionen af den nye intranetløsning, ved et nøje tilrettelagt træningsforløb, og ved hjælp af diverse adoptionsværktøjer. Det bidrager til at højde medarbejdernes effektive, og løfter kvaliteten gennemgående.

KONTAKT OS

BOOK EN TID MED EN DYGTIG EKSPERT - KVIT OG FRIT

Lad os tage en snak, hvis du har spørgsmål til specifikke ydelser, eller hvis du gerne vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe lige netop din organisation.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os!

VORES KUNDECASES

LAD DIG INSPIRERE

Hvorfor Pointwork?

VI SKABER VÆRDI FOR VORES KUNDER

For alle virksomheder er det essentielt at medarbejderne har de bedst mulige arbejdsredskaber til at samarbejde og løse deres opgaver.
Vores udgangspunkt er at få en dybdegående forståelse af den enkelte organisations behov. Med udgangspunkt i teknisk forståelse, innovativ teknologi og vores store engagement og erfaring hjælper vi jeres organisation med at definere, implementere og supportere den bedste løsning.
Vores erfaring - din fordel!

I får en samarbejdspartner, der har forståelse for at intranet er mere end en teknisk leverance. Vi ved at Intranet involvere intelligent informationsarkitektur og kontakt med de personer intranettet berøre.

Vi har forståelse for hvornår Intranet går over i andre discipliner som samarbejdsrum og standardisering af dokumenter og vejledninger.

  • Vores standardiserede leveranceproces kan gør at vi kan mødes med jer hvor i er. Om det er teknisk funktionelt eller organisatorisk.
  • Forståelse for at det er vigtigt at afklare målet med leverancen.
  • Vores dybe tekniske viden kombineret med erfaring på tværs af mange typer af virksomheder gør at vi kan hjælpe kunden til den rette løsning og forudse de udfordringer som de vil møde.
  • Vi har stor viden om hvordan man sikre, at relevant viden målrettes til de enkelt medarbejdere.