Region Hovedstaden

En fremtidssikret SharePoint-platform for alle hospitaler i Region Hovedstaden

CASE: Intranet & Hjemmesider

intranet for 40.000 ansatte

Pointwork har i mere end seks år videreudviklet og serviceret SharePoint-platformen for Region Hovedstaden og samtlige af regionens hospitaler med ca. 40.000 ansatte.

Med ca. 40.000 ansatte og mere end 1.000 redaktører i Region Hovedstaden er det en omfattende opgave at videreudvikle og supportere regionens hjemmesider og intranet på SharePoint-platformen.

Platformen dækker over hjemmesider for Region Hovedstaden og alle regionens hospitaler samt en række selvstændige domæner. Derudover er der en række minisites og kampagnesites. Tilsvarende dækker projektet også over regionens intranet, som udover et fælles intranet for koncernen også har selvstændige intranet for hvert hospital.

Fakta

information

Klient

Region Hovedstaden

Brugere

+40.000 medarbejdere

Kategori

Intranet

Kontakt

Christian Sørensen, Pointwork

Udfordring

Forældet custom-løsning

Region Hovedstaden stod i 2018 over for en opgradering og stabilisering af SharePoint-platformen fra version 2013 til 2019, da supporten fra Microsoft ville ophøre. Mange større organisationer er bekymrede for, om det kan lade sig gøre. Det skyldes, at færre og færre danske it-konsulenthuse har kompetencer til at servicere de ældre custom-løsninger på SharePoint. Samtidig er stadigt flere specialister orienteret mod Microsoft 365.

For en offentlig organisation som Region Hovedstaden er det dog ikke helt så enkelt at skifte platform, da der er indbygget omfattende fagsystemer i SharePoint. Derfor ønskede regionen at finde en leverandør til at varetage opgraderingen. I forbindelse med et nyt udbud overtog Pointwork opgaven efter den tidligere leverandør. Pointwork har dermed været underleverandør til Visma.

Løsningen

Nyt design og større opgradering

Pointwork har i forbindelse med overdragelsen skullet sætte sig ind i kodebasen bag SharePoint-platformen for Region Hovedstaden for at kunne supportere, stabilisere, videreudvikle og vedligeholde platformen. Pointwork har dedikeret 2-3 specialister fast på projektet.

Pointwork har implementeret nyt design og opgraderet fra SharePoint Server 2013 til 2019. Hertil har Pointwork introduceret en række nye komponenter på platformen samt foretaget integration til bl.a. HR Manager og et internt fagsystem, der kan publicere til hjemmesider og intranet.

Regionen har desuden indsamlet ændringsønsker og fejl, som løbende er implementeret og tilrettet i nye releases på månedsbasis.

RESULTATET​

Stor opgradering fremtidssikrer hospitalerne

Pointwork har i dag sikret, at Region Hovedstaden er løftet over på den nyere version af SharePoint med en lang række sikkerhedsrettelser, hvor alle custom-løsninger stadig kører. Platformen overholder desuden alle krav inden for usability, som er til offentlige hjemmesider herunder krav til læsbarhed, oplæsning osv.

Det har uden tvivl også givet en stor besparelse, at regionen forsat kan undervise og vedligeholde ét system på tværs af intranet og hjemmesider.

Hvis regionen havde været nødt til at flytte over på en anden platform, ville det have været et endnu større og mere omfattende projekt med langt større omkostninger og en længere tidshorisont end fire år. Samtidig har det frigivet tid til at forberede overgangen til nye digitale platforme på den lange bane. 

Samlet har samarbejdet givet:

VORES KUNDECASES

LAD DIG INSPIRERE