Vi har over 10 års erfaring med at hjælpe virksomheder med at opnå deres fulde potentiale med SharePoint og Microsoft 365.

Pointwork A/S er en værdidrevet virksomhed med et stærkt teknisk fundament.

Kontakt

Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg

info@pointwork.com

+45 7020 4458

Digital Workplace
Nathalie Maria Wendt Olsson,

Bring værdi til jeres nye intranet – fase 4

Som vi alle ved, er det ikke nok bare at trykke på den grønne ”go”-knap, når det nye intranet skal i luften. Adoption af det nye intranet, kræver en dedikeret kommunikationsindsats, hvor der er tænkt på bl.a. de nøgleinteressenter der skal bruges i kommunikationsaktiviteterne (f.eks. sponsor og projektleder), hvilke budskaber der skal ud til medarbejderne og i hvilke kanaler der er mest formålstjenstlige til de enkelte aktiviteter. Alt dette kan virke uoverskueligt, men med jeres målgruppeanalyse og interessentanalyse, er I godt på vej til at have overblikket over, de kommunikationsaktiviteter der er nødvendige, både inden, under og efter implementeringen af

Læs mere »
Digital Workplace
Nathalie Maria Wendt Olsson,

Bring værdi til jeres nye intranet – fase 3

af Nathalie Maria Wendt Olsson, den 24-06-2021 09:00:00 De forudgående analysearbejde danner basis for de beslutninger der skal tages om hele intranettets informationsarkitektur, som definerer hvordan al indhold skal struktureres og hvordan medarbejderne skal finde informationer, læse nyheder, hvor hurtigt medarbejdere kan ”onboardes” og i det hele taget styrke sammenhængskraften i jeres organisation. Beslutningen om informationsarkitektur er den ultimativt vigtigste beslutning i forhold til intranettet succes – vi håber, det har været tydeligt, hvorfor målgruppe- og interessentanalysen er så vigtig. Når I skal definere jeres informationsarkitektur, anbefaler vi, at man følger disse otte trin, for at skabe synergi mellem medarbejderbehov, ledelsesbehov

Læs mere »
Ukategoriseret
Nathalie Maria Wendt Olsson,

Microsoft slipper trivselsplatform løs: Forstå Microsoft Viva og se, hvordan det kan skabe mere effektive medarbejdere

Det seneste år har vist os, at verden – og måden vi arbejder på – kan ændre sig fra den ene dag til den anden. Vi arbejder hjemme, lærer nye ting, kommunikerer, og engagerer hinanden på helt andre måder end før. I en hverdag, hvor det aldrig har været vigtigere at gøre medarbejderes tilgang til disse ting endnu lettere, indlejres Microsoft Viva i medarbejdernes daglige værktøjer.

Læs mere »
Digital Workplace
Nathalie Maria Wendt Olsson,

Bring værdi til jeres nye intranet – fase 2

Forstå jeres målgruppe og skab et validt datagrundlag for udviklingen af jeres nye intranet

En velfunderet analyse af målgruppen er delelement i opskriften på et succesfuldt intranet. Et nyt intranet bygges af en grund, og ofte er medarbejdernes effektivitet og adgang til informationer de primære årsager til at man tager beslutningen om en ny løsning. I processen, skal mange beslutninger tages – om funktionalitet, opbygning, informationsarkitektur, navigation, synlighed af forretningsområder, og meget mere. Alle disse ting, har mange i organisationen en holdning til, og det kan være svært som projektmedarbejder/leder at holde tungen lige munden og sikre at alle krav i organisationen – fra både medarbejdere og forretningsområder – bliver hørt. Men hvordan kan du også være sikker på, at de krav der kommer, stemmer overens med medarbejdernes reelle behov og adfærd og dermed bygge et intranet som opfylder jeres succeskriterier? Det kan du måske ikke, og derfor er en målgruppeanalyse et stærkt værktøj. Både når der skal tages beslutninger om funktionaliteter, opbygning, osv., ved netop at have valide data at bero sine beslutninger på, men også i interessenthåndteringen med alle dem, som har input og krav fra forretningen. Med analysen har du data på, hvordan medarbejdernes adfærd bliver understøttet bedst muligt med det nye intranet, hvordan de foretrækker at kommunikere, hvad de har af udfordringer og meget mere.

Læs mere »
Digital Workplace
Nathalie Maria Wendt Olsson,

Bring værdi til jeres nye intranet – fase 1

Hvor højt et udbytte vil I have af jeres investering?

Beslutningen om et nyt intranet, udspringer ofte fra et behov om en mere tidssvarende platform, som bl.a. skal gøre nyhedsformidling nemmere og smartere, informationer skal være lettere tilgængelige for medarbejderne, og så skal platformen ”performe” bedre end i dag. Men vi ser også, at intranetprojekter søsættes, uden man har sat sig grundigt ind den nye løsning funktioner og muligheder, og dermed har den fornødne viden som danner basis for projektets formål og succeskriterier. For et intranet i dag kan rigtig meget – og har man defineret projektets formål og succeskriterier på baggrund af viden om jeres brugere og om den nye intranetløsnings muligheder – så er man godt på vej til at udvikle et intranet, som i høj grad kan effektivisere medarbejdernes arbejdsdag.

Læs mere »
Ukategoriseret
Claus Jarrels

Tasks i Teams, til opgaver og mindre projekter.

Med denne tilføjelse, er det nu blevet endnu lettere at få overblik over sine mindre projekter og opgaver i Teams. Man kunne sige, at den digitale arbejdsplads har fået et lille løft. Behovet for en effektiv digital arbejdsplads er ikke blevet mindre, tværtimod.  Fordelene ved at flytte Tasks over i Teams, er mange. Det er nu i højere grad lettere, for den enkelte medarbejder at få overblik over sine opgaver. Det, uden at skulle lede efter informationerne flere forskellige steder. Udover at spare besværet og tiden, giver det bedre overblik. Herunder kan du se hvordan det kommer til at se ud,

Læs mere »