Vi har over 10 års erfaring med at hjælpe virksomheder med at opnå deres fulde potentiale med SharePoint og Microsoft 365.

Pointwork A/S er en værdidrevet virksomhed med et stærkt teknisk fundament.

Kontakt

Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg

info@pointwork.com

+45 7020 4458

Digital Workplace

Bring værdi til jeres nye intranet – fase 4

Som vi alle ved, er det ikke nok bare at trykke på den grønne ”go”-knap, når det nye intranet skal i luften. Adoption af det nye intranet, kræver en dedikeret kommunikationsindsats, hvor der er tænkt på bl.a. de nøgleinteressenter der skal bruges i kommunikationsaktiviteterne (f.eks. sponsor og projektleder), hvilke budskaber der skal ud til medarbejderne […]

Digital Workplace

Bring værdi til jeres nye intranet – fase 3

af Nathalie Maria Wendt Olsson, den 24-06-2021 09:00:00 De forudgående analysearbejde danner basis for de beslutninger der skal tages om hele intranettets informationsarkitektur, som definerer hvordan al indhold skal struktureres og hvordan medarbejderne skal finde informationer, læse nyheder, hvor hurtigt medarbejdere kan ”onboardes” og i det hele taget styrke sammenhængskraften i jeres organisation. Beslutningen om informationsarkitektur […]

Digital Workplace

Bring værdi til jeres nye intranet – fase 2

Forstå jeres målgruppe og skab et validt datagrundlag for udviklingen af jeres nye intranet

En velfunderet analyse af målgruppen er delelement i opskriften på et succesfuldt intranet. Et nyt intranet bygges af en grund, og ofte er medarbejdernes effektivitet og adgang til informationer de primære årsager til at man tager beslutningen om en ny løsning. I processen, skal mange beslutninger tages – om funktionalitet, opbygning, informationsarkitektur, navigation, synlighed af forretningsområder, og meget mere. Alle disse ting, har mange i organisationen en holdning til, og det kan være svært som projektmedarbejder/leder at holde tungen lige munden og sikre at alle krav i organisationen – fra både medarbejdere og forretningsområder – bliver hørt. Men hvordan kan du også være sikker på, at de krav der kommer, stemmer overens med medarbejdernes reelle behov og adfærd og dermed bygge et intranet som opfylder jeres succeskriterier? Det kan du måske ikke, og derfor er en målgruppeanalyse et stærkt værktøj. Både når der skal tages beslutninger om funktionaliteter, opbygning, osv., ved netop at have valide data at bero sine beslutninger på, men også i interessenthåndteringen med alle dem, som har input og krav fra forretningen. Med analysen har du data på, hvordan medarbejdernes adfærd bliver understøttet bedst muligt med det nye intranet, hvordan de foretrækker at kommunikere, hvad de har af udfordringer og meget mere.

Digital Workplace

Bring værdi til jeres nye intranet – Fase 1

Hvor højt et udbytte vil I have af jeres investering?

Beslutningen om et nyt intranet, udspringer ofte fra et behov om en mere tidssvarende platform, som bl.a. skal gøre nyhedsformidling nemmere og smartere, informationer skal være lettere tilgængelige for medarbejderne, og så skal platformen ”performe” bedre end i dag. Men vi ser også, at intranetprojekter søsættes, uden man har sat sig grundigt ind den nye løsning funktioner og muligheder, og dermed har den fornødne viden som danner basis for projektets formål og succeskriterier. For et intranet i dag kan rigtig meget – og har man defineret projektets formål og succeskriterier på baggrund af viden om jeres brugere og om den nye intranetløsnings muligheder – så er man godt på vej til at udvikle et intranet, som i høj grad kan effektivisere medarbejdernes arbejdsdag.

Digital Workplace

Formår I, at skabe reel værdi med jeres nye intranet?

De fleste vil svare “ja”, men når man måler på projektets succeskriterier, viser virkeligheden et andet billede.

Vi kommer derfor med et bud på en proces som sikrer, I får det mest optimale ud af jeres nye intranet løsning.

Vi ser ofte, at intranet projekter igangsættes, uden at man har defineret en gennemarbejdet proces og strategi som sikrer, virksomheden får optimalt udbytte af den investering de har gjort sig, men også sikrer, at de kritiske spørgsmål bliver stillet i projektforløbet. Med udgangspunkt i Microsofts Best Practice model for udvikling og implementering af en ny intranetløsning, har vi lavet denne model, som vi anbefaler man følger i et projektforløb. I de næste fire blogindlæg gennemgår vi de fire faser, hvor vi også fortæller om vigtigheden og de konsekvenser det kan have for jer, hvis man ikke kommer rundt gennem de fire faser: Strategi, Formål & Interessentanalyse, Målgruppe- og organisationsbehov, Informationsarkitektur og Adoption & kommunikation.