Nyt fra Pointwork

KATEGORIER

Approval til Teams

Har du hørt om approvals til Teams? Det gør det nemt at anmode om og holde styr på godkendelser for fx kørsel, ferieanmodninger eller noget

Læs mere »

Bring værdi til jeres nye intranet – fase 2

Forstå jeres målgruppe og skab et validt datagrundlag for udviklingen af jeres nye intranet

En velfunderet analyse af målgruppen er delelement i opskriften på et succesfuldt intranet. Et nyt intranet bygges af en grund, og ofte er medarbejdernes effektivitet og adgang til informationer de primære årsager til at man tager beslutningen om en ny løsning. I processen, skal mange beslutninger tages – om funktionalitet, opbygning, informationsarkitektur, navigation, synlighed af forretningsområder, og meget mere. Alle disse ting, har mange i organisationen en holdning til, og det kan være svært som projektmedarbejder/leder at holde tungen lige munden og sikre at alle krav i organisationen – fra både medarbejdere og forretningsområder – bliver hørt. Men hvordan kan du også være sikker på, at de krav der kommer, stemmer overens med medarbejdernes reelle behov og adfærd og dermed bygge et intranet som opfylder jeres succeskriterier? Det kan du måske ikke, og derfor er en målgruppeanalyse et stærkt værktøj. Både når der skal tages beslutninger om funktionaliteter, opbygning, osv., ved netop at have valide data at bero sine beslutninger på, men også i interessenthåndteringen med alle dem, som har input og krav fra forretningen. Med analysen har du data på, hvordan medarbejdernes adfærd bliver understøttet bedst muligt med det nye intranet, hvordan de foretrækker at kommunikere, hvad de har af udfordringer og meget mere.

Læs mere »

KATEGORIER

sKAB DIG ET OVERBLIK