Digital Workplace

Bring værdi til jeres nye intranet – fase 4

Som vi alle ved, er det ikke nok bare at trykke på den grønne ”go”-knap, når det nye intranet skal i luften. Adoption af det nye intranet, kræver en dedikeret kommunikationsindsats, hvor der er tænkt på bl.a. de nøgleinteressenter der skal bruges i kommunikationsaktiviteterne (f.eks. sponsor og projektleder), hvilke budskaber der skal ud til medarbejderne og i hvilke kanaler der er mest formålstjenstlige til de enkelte aktiviteter. Alt dette kan virke uoverskueligt, men med jeres målgruppeanalyse og interessentanalyse, er I godt på vej til at have overblikket over, de kommunikationsaktiviteter der er nødvendige, både inden, under og efter implementeringen af jeres nye intranet. Det er også en god idé at overveje, om man kan bruge medarbejdere til at drive aktiviteter i kommunikationen, f.eks. vha. ambassadører for det nye intranet. Dette sikrer, at medarbejderne ikke kun for envejskommunikations om det nye intranet, men kan gå i dialog med en ambassadør og se, hvordan det nye intranet kan gøre netop deres arbejdsdag nemmere og mere effektiv.

Desuden ser vi, at kommunikation omkring værktøjer, som ændrer måden vi arbejder på, drives effektivt og med stor værdi for medarbejderne, når kommunikations er tovejs og ikke envejskommunikation. Dette kan I f.eks. understøtte, ved at sammensætte en gruppe af ambassadører, som driver forandringen i jeres organisation. Ambassadørerne – som ”plantes” i alle dele af organisationen, lærer det nye værktøj at kende inden de andre, og kan dermed vise deres ligestillede kolleger, hvordan man bruger det nye, og hvordan det kan skabe værdi for den enkelte medarbejder. Inden I udarbejder en kommunikations- og adoptionsstrategi for jeres nye intranet, kan I passende spørge jer selv – vil vi have det optimale ud af vores nye intranet og vores nye investering?

Nathalie Maria Wendt Olsson

Author

Nathalie Maria Wendt Olsson,