Nyt fra Pointwork

KATEGORIER

Microsoft slipper trivselsplatform løs: Forstå Microsoft Viva og se, hvordan det kan skabe mere effektive medarbejdere

Det seneste år har vist os, at verden – og måden vi arbejder på – kan ændre sig fra den ene dag til den anden. Vi arbejder hjemme, lærer nye ting, kommunikerer, og engagerer hinanden på helt andre måder end før. I en hverdag, hvor det aldrig har været vigtigere at gøre medarbejderes tilgang til disse ting endnu lettere, indlejres Microsoft Viva i medarbejdernes daglige værktøjer.

Læs mere »

Bring værdi til jeres nye intranet – fase 2

Forstå jeres målgruppe og skab et validt datagrundlag for udviklingen af jeres nye intranet

En velfunderet analyse af målgruppen er delelement i opskriften på et succesfuldt intranet. Et nyt intranet bygges af en grund, og ofte er medarbejdernes effektivitet og adgang til informationer de primære årsager til at man tager beslutningen om en ny løsning. I processen, skal mange beslutninger tages – om funktionalitet, opbygning, informationsarkitektur, navigation, synlighed af forretningsområder, og meget mere. Alle disse ting, har mange i organisationen en holdning til, og det kan være svært som projektmedarbejder/leder at holde tungen lige munden og sikre at alle krav i organisationen – fra både medarbejdere og forretningsområder – bliver hørt. Men hvordan kan du også være sikker på, at de krav der kommer, stemmer overens med medarbejdernes reelle behov og adfærd og dermed bygge et intranet som opfylder jeres succeskriterier? Det kan du måske ikke, og derfor er en målgruppeanalyse et stærkt værktøj. Både når der skal tages beslutninger om funktionaliteter, opbygning, osv., ved netop at have valide data at bero sine beslutninger på, men også i interessenthåndteringen med alle dem, som har input og krav fra forretningen. Med analysen har du data på, hvordan medarbejdernes adfærd bliver understøttet bedst muligt med det nye intranet, hvordan de foretrækker at kommunikere, hvad de har af udfordringer og meget mere.

Læs mere »

Bring værdi til jeres nye intranet – Fase 1

Hvor højt et udbytte vil I have af jeres investering?

Beslutningen om et nyt intranet, udspringer ofte fra et behov om en mere tidssvarende platform, som bl.a. skal gøre nyhedsformidling nemmere og smartere, informationer skal være lettere tilgængelige for medarbejderne, og så skal platformen ”performe” bedre end i dag. Men vi ser også, at intranetprojekter søsættes, uden man har sat sig grundigt ind den nye løsning funktioner og muligheder, og dermed har den fornødne viden som danner basis for projektets formål og succeskriterier. For et intranet i dag kan rigtig meget – og har man defineret projektets formål og succeskriterier på baggrund af viden om jeres brugere og om den nye intranetløsnings muligheder – så er man godt på vej til at udvikle et intranet, som i høj grad kan effektivisere medarbejdernes arbejdsdag.

Læs mere »

Giv jeres hverdag et værdi-boost med otte nye SharePoint site templates

Out-of-the-box komponenter i SharePoint fortsætter med at gøre vores arbejde en hel del sjovere og nemmere. Nu lancerer SharePoint otte forskellige site templates, som du kan læse mere om her. De otte nye templates kan bruges på kommunikationssites og team sites og tager 5 min. at provisionere på din tenant – de kan også tilføjes på et eksisterende site. SharePoint sparer os altså rigtig meget tid, i ikke selv at skulle konfigurere en løsning, som kan skabe stor værdi for både medarbejdere og ledere – og så er de otte nye templates udviklet på

Læs mere »

Formår I, at skabe reel værdi med jeres nye intranet?

De fleste vil svare “ja”, men når man måler på projektets succeskriterier, viser virkeligheden et andet billede.

Vi kommer derfor med et bud på en proces som sikrer, I får det mest optimale ud af jeres nye intranet løsning.

Vi ser ofte, at intranet projekter igangsættes, uden at man har defineret en gennemarbejdet proces og strategi som sikrer, virksomheden får optimalt udbytte af den investering de har gjort sig, men også sikrer, at de kritiske spørgsmål bliver stillet i projektforløbet. Med udgangspunkt i Microsofts Best Practice model for udvikling og implementering af en ny intranetløsning, har vi lavet denne model, som vi anbefaler man følger i et projektforløb. I de næste fire blogindlæg gennemgår vi de fire faser, hvor vi også fortæller om vigtigheden og de konsekvenser det kan have for jer, hvis man ikke kommer rundt gennem de fire faser: Strategi, Formål & Interessentanalyse, Målgruppe- og organisationsbehov, Informationsarkitektur og Adoption & kommunikation.

Læs mere »

KATEGORIER

sKAB DIG ET OVERBLIK