Digital Workplace

Har I styr på de muligheder der er i Microsoft 365 – en platform, I alligevel allerede betaler licens til? 

Måske? Ja? Nej? 

Teknologien ændrer sig konstant. Dermed ændres mulighederne for at få endnu mere værdi af jeres Microsoft 365 platform. Det kan på grund af de mange ændringer, være svært at holde styr på alle de nye ting der sker! Eller også har I måske sat Teams og Yammer fri i forbindelse med Corona-pandemien. Uden helt at vide, hvad der ellers er af muligheder i Microsoft 365? 

Her i Pointwork arbejder vi for at vores kunder skal få mest værdi ud af de værktøjer de har til rådighed, og derfor tilbyder vi inspirationsworkshops til dig, som gerne vil have overblik over, hvor I kan sætte ind og med hvilke værktøjer, for at blive endnu mere effektive og dermed skabe mere værdi i jeres virksomhed.  

Måske I har en manuel godkendelsesproces med en masse e-mails der skal frem og tilbage mellem godkendere – en proces, man f.eks. kan automatisere med et flow i Power Automate. I har måske udrullet Teams og Yammer under Corona, men I ser, det kun er Teams som bliver brugt flittigt i organisationen? Eller måske I vil vide, hvordan jeres intranet kan spille sammen med resten af Microsoft 365 og dermed styrke sammenhængskraften i jeres organisation? Eksemplerne er mange, men ét er næsten sikkert – I har nok noget der kan forbedres. Så hvorfor ikke blive klogere på det? 

Det behøver ikke at være så omfattende

Opskriften kan f.eks. være et (virtuelt) møde med: 

  • En stor kop kaffe 
  • Beskrivelse af jeres virksomhed, formål og processer 
  • Et organisationsdiagram 
  • Godt humør 😊

Formen kan også være en workshop, hvor I har flere nøgleinteressenter med, og hvor workshoppen udarbejdes på baggrund af et indledende møde.  

Vi udarbejder dernæst en rapport til jer med et overblik over de tiltag, som vil give mest værdi for jer

Så giv endelig lyd, hvis I også gerne vil vide, hvordan man kan få det meste ud af dét I ikke vidste I havde…

Author

Nathalie Maria Wendt Olsson,